Izjava o pristupačnosti

TERRA Holding GmbH je posvećena tome da svoj veb sajt učini pristupačnim, u skladu sa Evropskim standardom za uslove pristupačnosti. Ova izjava o pristupačnosti se odnosi na www.terra-world.com.

Status usaglašenosti

Ovaj vebsajt je u potpunosti usaglašen sa Nivoom usaglašenosti A iz “Uputstava za pristupačnost veb sadržaja – WCAG 2.1” i važećim Evropskim standardom prema Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskog parlamenta i Saveta EU.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova deklaracija je nastala 21. januara 2022. godine. Deklaracija je pripremljena na osnovu procene koju je izvršila FONDA INTERAKTIVE MEDIEN UND KOMMUNIKATION GMBH. Ova izjava je poslednji put pregledana 21. januara 2022. godine.

Povratne informacije i kontakt informacije

Ponude i usluge na ovom veb sajtu se stalno unapređuju, izmenjuju i proširuju. Pri tome, upotrebljivost i pristupačnost su od velike važnosti za nas. Ukoliko primetite prepreke koje vas sprečavaju da koristite našu veb stranicu – probleme koji nisu opisani u ovoj izjavi, nedostatke u pogledu usaglašenosti sa zahtevima pristupačnosti – molimo vas da nas obavestite e-poštom. Molimo vas da nam sve poruke i sugestije pošaljete sa naslovom „Prijava prepreke na sajtu www.terra-world.com“ putem e-mail adrese office.rs@terra-world.com ili putem kontakt formulara.

Molimo vas da budete konkretni u opisivanju problema i dostavite nam URL(ove) veb stranice ili dokumenta na koje se to odnosi. Pregledaćemo vaš zahtev i kontaktirati vas u najkraćem mogućem roku.

Procedura sprovođenja

Ako odgovor navedenog kontakta nije zadovoljavajući, možete podneti žalbu Regulatornom telu za elektronske medije (REM). REM prihvata pritužbe podnete onlajn putem elektronskog kontakt obrasca. REM će ispitati da li se žalba odnosi na kršenje aktuelnih zakona vezano za pristupačnost, posebno na propust vlade ili povezanih institucija da ispoštuju zahteve pristupačnosti. Ako je žalba opravdana, REM će dati preporuke za delovanje vladi ili pravnim licima o kojima je reč i predložiti mere za otklanjanje problema.


Dodatne informacije

 

Popunite naš formular za zahtev
Uspeh
Zahtev za povratni poziv
Uspeh
Pozovite nas