Produžena
garancija

Zaštitite
vašu mašinu

Naši partneri nude usluge produžene garancije kako bi osigurali zaštitu svakog dela vaše mašine od mogućih nedostataka u proizvodnji ili oštećenja materijala, najviše 5 godina ili do 10.000 sati (u zavisnosti od tipa mašine), koji uslov pre nastupi. Pruža vam potpuni mir, a istovremeno obezbeđuje da maksimalno povećate vreme rada mašine, produktivnost, performanse i isplativost.

Nakon kupovine mašine, zajedno sa našim osobljem možete personalizovati  produženu garanciju vaše mašine tako da odgovara vašim potrebama i budžetu.

Produžena garancija je:

  • Dostupna na svim mašinama sa brojačem sati
  • Primenljiva na mašinama do 6 meseci starosti
  • Prenosi se na drugog vlasnika kada se mašina proda
  • Potpuno podržana od nas i naših partnera

Šta je uključeno?

Produžena garancija nudi istu zaštitu komponenti kao standardna garancija, tako da je svaki deo mašine pokriven proizvodnom ili materijalnom greškom.

Zašto izabrati produženu garanciju?

Paketi produžene garancije osmišljeni su tako da zadovolje vaše potrebe za sve vrste mašina, od malih do velikih voznih parkova.

Kada servisiramo mašine koristimo samo originalne delove i maziva, što osigurava održavanje vaše mašine u optimalnom stanju.

  • Evidencija redovnog servisiranje  povećaće preostalu vrednost mašine.
  • Koristimo samo originalne delove i maziva odobrena od proizvođača
  • Svi originalni delovi koje standardno ugrađujemo imaju 12 meseci garancije
  • Imamo obučene inženjere sa odličnim poznavanjem mašina i tehničkom ekspertizom
Popunite naš formular za zahtev
Uspeh
Zahtev za povratni poziv
Uspeh
Pozovite nas